Moab is vanaf zijn jeugd zonder zorgen geweest, en heeft als wijn op zijn droesem stilgelegen. Het is niet van het ene vat in het andere overgegoten: het is niet in ballingschap gegaan. Daarom heeft het zijn smaak behouden en is zijn geur niet veranderd.” Jeremia 48:11 HSV

God gebruikt beproevingen of vervolgingen om ons uit onze comfort zone te duwen, om onze zienswijze op het leven te veranderen en ook om onze manier van conversatie te veranderen. Zonder vervolging zullen sommigen van ons nooit geestelijk veranderen van melk naar volwassenheid.

Daarnaast is het tijd dat we opgroeien omdat we God niet kunnen kennen door altijd maar baby voeding te eten. Het is tijd dat we vlees eten en geen melk, zodat onze communicatie met elkaar geestelijk ontwikkeling doormaakt.   

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan.” 1 Korinthe 13:11 HSV

Paulus de apostel van Jezus Christus deed deze verklaring na de vele testen en vervolgingen die Hij doormaakte in Christus Jezus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij geestelijk ontwikkelt door de vervolgingen heen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.