Scroll Top

Uw eigen kwaad straft u en uw eigen afdwalingen bestraffen u. Erken en zie in, dat het kwaad en bitter is de HEERE, uw God, te verlaten, en dat er geen vreze voor Mij bij u is, spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten.” Jeremia 2:19 HSV

God gebruikt beproevingen en vervolgingen om ons te leren waar gehoorzaamheid aan Zijn wil allemaal om draait. Zonder de tegenstand waar we doorheen zijn gegaan in ons leven of nog steeds doorheen gaan, zullen we nooit weten wat het betekent om God te gehoorzamen. Sommige mensen kunnen God Almachtig alleen gehoorzamen wanneer datgene waarop zij vertrouwden zich tegen hen heeft gekeerd.   

Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij zei: Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem. [Ps. 120:1; 130:1; 142:1; Lam. 3:55-58.] Want U wierp mij de diepte in, in het hart van de zeeën, een watervloed omringde mij; al Uw baren en Uw golven sloegen over mij heen. [Ps. 42:7.] En ík zei: Verstoten ben ik van voor Uw ogen; toch zal ik opnieuw aanschouwen Uw heilige tempel. [Ps 31:22] ” Jona 2:1-4 HSV

Een geweldig voorbeeld is Jona’s gehoorzaamheid aan Gods roeping te midden van zijn benauwdheid. Hij was ongehoorzaam aan God toen God hem de opdracht gaf om het evangelie te prediken. Jona kon deze roeping pas antwoorden toen alles wat hij kende ermee ophield te werken.

Vervolging brengt ons op de plek van volkomen gehoorzaamheid aan God Almachtig.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij leert te gehoorzamen door te lijden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.