Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alle overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg”. 2 Korinthe 4:16-17

Vervolging voldoet ons naar het beeld van Christus. Ja ons vlees mag misschien klagen vanwege de uitdagingen en beproevingen aan de buitenkant, maar onze geest wordt gelijkvormig aan het beeld van Jezus Christus die Zijn heerlijkheid reflecteert in ons vlees. God Almachtig heeft ons bestemd om gelijkvormig te worden of te lijken op Jezus Christus zelf. Zo dat alle mensen zullen zien en weten dat wij God toebehoren.

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders”. Romeinen 8:29 HSV

Ik noem dit het vormingsproces naar wat God Almachtig aanvankelijk met ons heeft voorbestemd.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Dank U dat U mij vormt in het beeld van Christus in Jezus Christus machtige naam. Amen