Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden”. Johannes 9:3 HSV

Vervolging is er voor de gemanifesteerde werken van God. We zeggen vaak je oogst wat je zaait en zeker wanneer iemand door een tijd van beproeving heen gaat. In dit geval was dat niet zo. De man had zijn ouders niets misdaan.
Jezus Christus gebruikte dit moment om de werking van God te manifesteren. Vervolging geeft God de kans om dat moment te gebruiken Zijn ondoorgrondelijk werking te manifesteren in ons leven. Dit is de reden waarom Jezus Christus hier op aarde is gekomen.

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou”. 1 Johannes 3:8 HSV

Bovendien , laten we allemaal het wonder werkend vermogen verwachten van God Almachtig in onze omstandigheden of leven, in moeilijke tijden in Jezus naam .

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Dank U dat U Uw werken manifesteert in mijn leven in Jezus Christus machtige naam. Amen