Scroll Top

En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis”. Handelingen 8:1-3 HSV

Zonder vervolging zullen velen de roeping die God Almachtig voor hen heeft niet ingaan of vervullen. Soms worden we te comfortabel met onze dagelijkse routine en doen we het rustig aan en vergeten dan onze koninkrijk mandaat. Soms kunnen we enthousiast raken over hoe goed het wel niet gaat met ons leven, of hoe geweldig het wel niet gaat in onze bediening dat we vergeten dat God wil dat we de wereld bereiken voor Jezus Christus.
De vroege kerk vermenigvuldigde in Jerusalem en werd so comfortabel op een zodanige manier dat ze waren vergeten dat Jerusalem alleen nog maar hun startpunt was, en dus nog niet het einde van hun opdracht. De bijbel zegt dat toen er vervolging kwam ze zich verspreide om overal het evangelie van Jezus Christus te prediken.

Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord”. Handelingen 8:4 HSV

God Almachtig gebruikt vervolging om ons uit onze comfort zone te halen, om ons te brengen in de roeping die Hij voor ons heeft in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse vader ik dank U voor Uw woord. Dank u dat u de beproevingen in mijn leven gebruikt om mij te brengen in de roeping die u voor mij heeft in Jezus Christus machtige naam. Amen