Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende”. Jesaja 48:10 HSV

Het woord verfijnen betekent om alle ongewenste elementen die zullen proberen Gods plan en doel voor ons leven te hinderen te verwijderen. Bijvoorbeeld Goud is alleen maar Goud omdat het eerst gepolijst is geweest. We kunnen als kinderen van God niet onszelf voor onze bediening polijsten zonder dat wij daarvoor de polijster (God) toelaten het polijsten voor ons te doen. Daarom gebruikt Hij soms vervolging om ons of te polijsten of voor te bereiden voor bediening.

Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen”. Hebreeën 2:10 HSV

Jezus Christus onze Heer werd perfect gemaakt door vervolging om gekwalificeerd te kunnen worden als onze Hogepriester om ten behoeve van ons te kunnen bedienen tot God.

Dus vervolging bereid ons voor op bediening.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader Ik dank U voor Uw woord. Dank U dat u vervolging gebruikt om mij voor te bereiden voor de bediening waar U mij toegeroepen heeft in Jezus Christus machtige naam. Amen