Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt”. 2 Korinthiërs 1:8-9 HSV

De apostel werd zo erg geteisterd op een zodanige manier dat hij in wanhoop van zichzelf was. Met andere woorden hij hield op te vertrouwen op zijn eigen vermogen en stopte met hopen op wat hijzelf kon doen om zijn situatie te veranderen. Hij zag nu in dat alleen God Almachtig deze hopeloze situatie kon omkeren.
Vervolging leert ons niet op onszelf te vertrouwen maar ons vertrouwen te stellen op God. Bovendien , voor velen van ons is het zelfs zo dat als het niet de velen vervolgingen of beproevingen waren waar we doorheen waren gegaan, dan hadden we nooit geweten wat het had betekent om ons hele wezen volledig over te kunnen geven aan God. En op Hem te vertrouwen om een ommekeer te kunnen brengen in onze situatie.
(Lees u alstublieft Jesaja 38)

Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alle overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons”. 2 Korinthiërs 4:7 HSV

De duivel gebruikt vervolgingen en beproevingen om ons te vernietigen maar God gebruikt de beproevingen en vervolgingen om ons te leren niet op onszelf te vertrouwen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Dank U dat U mij leert niet op mezelf te vertrouwen maar om volledig afhankelijk ,te leunen en te steunen en te rekenen op u in elke situatie die mijn kant op komt of waar ik mezelf in bevind in Jezus Christus machtige naam. Amen