Scroll Top

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. ” Romeinen 8:35-39 HSV

Beproevingen of vervolgingen zijn er om ons de liefde van God te laten zien en te demonstreren. God Almachtig toonde Zijn liefde voor ons toen we nog zondaars waren. D.w.z. toen we nog onder het domein of heerschappij van satan waren. Hij stuurde Zijn zoon Jezus om voor ons te sterven en ons een gloednieuw leven te geven. Daarom zegt de Bijbel: “De liefde vergaat nooit.”

De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.” 1 Korinthe 13:8 HSV

De Bijbel zegt dat God liefde is. Dus wanneer het zegt: “Liefde vergaat nooit” zegt God Almachtig Ik zal nooit vergaan noch zal Ik u teleurstellen in alles waar u doorheen gaat, want Ik hou van u. We hoeven niet te vrezen in tijden van beproeving als we geloven dat God van ons houdt en we ook van Hem houden op de manier waarop Hij van ons houdt. Dan zal Hij ons halen uit elke valkuil of poging van satan om ons te vernietigen.

Vrees niet! Ware liefde van God verdrijft alle angst. Shalom.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij laat weten dat U teveel van mij houdt om mij zien te verdrinken. Dank U ook dat U mij leert om van U te houden in tijden van beproeving wetende dat U mij nooit zult falen want Uw liefde voor mij zal nooit vergaan. Ik houd zoveel van U mij ABBA Vader in Jezus Christus machtige Naam. Amen.