De rechtvaardige heeft veel ellende, resj maar uit dat alles redt de HEERE hem.” Psalmen 34:20 HSV

God Almachtig heeft nooit opgehouden met Zijn pogingen om ons uit de ellende te bevrijden, zelfs datgene wat naar onszelf hebben gebracht. Ellende is er zodat we weten dat God onze Enige Verlosser en de ware bron van bevrijding is.

En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.” 2 Timotheüs 4:18 HSV

Paulus erkende het feit dat het kwaad altijd tegen het kind van God aan het werken is, maar Hij geeft ook toe dat God Almachtig ons nog steeds en altijd aan het bevrijden is van elke kwade werken van satan. Dus we hoeven niet bang of angstig te zijn te midden van het kwaad want er is een bevrijder in de Berg Sion en Zijn Naam is Jezus Christus. En de Bijbel zegt:  

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.” Romeinen 10:13 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u mij onderwijst dat U mijn bevrijder bent en mij ook bevrijdt van elk werk en mij behoudt aan Uw Hemelse Koninkrijk in Jezus Christus machtige Naam. Amen.