Scroll Top

Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb i U verhoord, en op de dag van het heil heb ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie nu is het de dag van het heil!” 2 Corinthiërs 6:2 HSV

Onze bovenstaande tekst zegt dat het NU de tijd is van het heil. Dus we hoeven niet te zitten wachten op een speciale dag of tijd om te prediken. God Almachtig is bij machte om nu redding te brengen. 

Houd a.u.b. op met excuses te verzinnen. Sta niet toe dat iemand naar de hel gaat omdat u zich schaamde, bang was of omdat u op uw eigen tijd zit te wachten voordat u aan hen predikt. NU is het juiste moment om te prediken.

De wereld heeft Jezus nodig, want er is onder de hemel geen andere Naam gegeven onder de mensen waardoor mensen gered kunnen worden, anders dan de naam van Jezus Christus onze Heer.

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.” Handelingen 4:12

Laten we onophoudend doorgaan met het Evangelie van Jezus Christus onze Heer te verkondigen, zolang het nog dag is, want wanneer het duister komt, kan niemand meer werken. 

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik bid voor een vurige geest om door te blijven gaan met het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus onze Heer. In de naam van Jezus Christus onze Heer, Amen.

Comments (1)

[…] Now is the time of Salvation Vandaag Nu is het de tijd van het heil Vandaag […]

Comments are closed.