Scroll Top

De maand mei 2015 staat in het teken van persoonlijke evangelisatie.

Het doel dat wij voor ogen dienen te hebben, is zielen winnen voor De Heer! De Bijbel geeft ons de opdracht om in deze wereld te gaan en mensen te vertellen over het goede nieuws (Mattheüs 16:15). Menige Christenen schamen zich over Jezus te praten. Schaamte is echter niet van God! Het idee dat u iemand iets door de strot probeert te douwen is demonisch! U bent juist losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood (Romeinen 8:2)! Als u blij bent met iemand dan praat u toch over de persoon? Hoeveel niet te meer over Jezus, onze Heiland en Verlosser?

De Here heeft een instructie gegeven om onze kinderen te leren bidden. Kinderen moeten leren te bidden en de naam van Jezus te gebruiken. Als er dan vreemde dingen gebeuren, weten ze hoe ze zichzelf moeten beschermen. Laat kinderen niet zomaar naar bed gaan, train ze in gebed. Maak in de ochtend en ‘s avonds effectief 30 minuten tijd om u kinderen te leren bidden. Het eerste en het laatste wat uw kinderen horen is Jezus! Het maakt niet uit hoe oud uw kinderen zijn. Onderwijs hen het Woord van God en hoe tot de Heer te bidden in de naam van Jezus. Leer hen hoe ze moeten vechten tegen de duivel. Leer hen de duivel te binden en te bestraffen in de Naam van Jezus. Het is een zaad dat u plant in uw kinds leven en het zal eeuwigheidswaarde hebben. Als u niet weet hoe u dit moet doen, ga alstublieft naar uw voorganger. Wanneer God zegt u kinderen te leren bidden, betekent dat het kwaad toeneemt maar ook dat de wederkomst van Jezus nabij is.

Het profetische woord is niet daar om u te beangstigen. Maar om u voor te bereiden. Bid met ons mee dat velen hun hart geven aan Jezus. Laat de Geest van Redding Zich uitstorten in de Naam van Jezus. We geloven ook dat er meer mensen worden gedoopt dan vorig jaar. We zien uit naar een zielenoogst in de Naam van Jezus! Halleluja!

Als u bidt voor iets, stop niet met bidden, totdat er iets verandert. Wees geduldig en volhard. God wilt dat u volhoudt. Wanneer u iets doet, doe het met uw hele hart en houd vol!

ZET DOOR IN GEBED IN JEZUS’ NAAM!