Mijn zoon kwam gistermiddag thuis, de komende acht weken zou hij meditatie les volgen op school. De meditatie les bestond uit het sluiten van je ogen en bepaalde ademhalingsoefeningen waarbij je hand op je buik legt om bewust te worden van je adem. Ze waren vandaag begonnen met deze lessen om de concentratie te verbeteren. Pardon?!?? Zonder mijn toestemming?? Verkeerde adres juffie! Geen YOGA aan de poort van mijn gezin in de Naam van Jezus!

Houd de woorden van dit wetboek (De Bijbel – Het Woord) altijd in je gedachten. Denk er dag en nacht over na. Want alleen dan zul je precies kunnen doen wat er in staat. En dan zul je altijd succes hebben. Alles wat je doet, zal lukken.” Jozua 1:8 BB
Als we ergens op moeten mediteren dan is het wel Het Woord van God!!! God wilt dat we de tegenwoordigheid van Zijn Geest inademen en geen enkele andere demoon!!! Als ouder moet je ook geestelijk waakzaam blijven in het leven van al je kinderen. Tegenwoordig wordt er op de scholen allerlei activiteiten ondernomen die toch een demonische grondslag hebben dus ouders wees alert!!
Nadat ik de hele situatie in ogenschouw had genomen, zei ik tegen de leiders en het volk: ‘Wees niet bang! Denk aan de Here, die groot en ontzagwekkend is. Vecht voor uw volk, uw vrouw en kinderen en uw huis!” Nehemia 4:14 HTB
Maak je situatie niet groter dan God want God is groter dan je situatie! Dit leven is nou eenmaal niet eerlijk: je krijgt alleen maar waarvoor je vecht in De Naam van Jezus! Het is goed dat we in dit seizoen worden gezegend! Het is fijn dat we gebeden zien manifesteren in ons leven echter we kunnen nu niet verslappen. We moeten weten dat de vijand niet stil zit. Satan komt om te stelen, te slachten en te verdelgen maar Jezus is gekomen zodat we leven hebben in overvloed (Johannes 10:10).
Al die tijd kwamen wij niet uit de kleren, ik niet, en mijn broeders, mijn dienaren en de wachters die bij mij waren, ook niet. Ook wij hadden onze wapens voortdurend binnen handbereik.” Nehemia 4:23 HTB
Zorg dat je in deze periode Gods wapenrusting draagt. Het is een seizoen waarin je waakzaam en alert moet zijn aan je poort. Houd vast aan Gods Woord en mediteert daarop totdat je manifestatie ziet!
Jullie zijn uit God geboren, kinderen, en jullie hebben de vijanden van Christus overwonnen. Want Hij die in jullie is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.” 1 Johannes 4:4 BB