Scroll Top

Wat een manier om deze maand te beginnen met mijn verjaardag???Ik ben enorm overweldigd door de felicitaties, belangstelling en liefde? Ik ben ontzettend bemoedigd en heb een flinke boost gekregen om mijn roeping met waardigheid te dragen en met passie te vervullen! Maart is uitgeroepen tot de maand van gunst! Ik weet niet van u maar ik ben gezegend & zwaar begunstigd door God? U toch ook?

Maar de jonge Samuël nam toe in aanzien en in gunst, zowel bij de Here als bij de mensen.” 1 Samuël 2:26 NBG51
Het is duidelijk dat gunst eerst van God komt en dat het dan door werkt op mensen. Onthoud dat ook in dit seizoen! Toen Esther naar koning Ahasveros ging, had zij zich eerst voorbereid door schoonheidsbehandelingen te ondergaan (Esther 2:12). Ze onderwierp zich aan de raad die haar werd aangeboden (Esther 2:15). Onderwerpen wij ons ook aan de raad van De Heilige Geest? Esther was afgezonderd voor een periode om te bidden en te vasten alvorens zij haar verzoek deed aan de Koning. Ze was goed geestelijk voorbereid want ze ging tegen het verbod in om uit jezelf naar de koning te gaan. Ze had de houding en mentaliteit van een geweldenaar: Komt ze om dan komt ze om (Ether 4:16)! Esther wilde niks anders horen en ze ging ervoor! Het is dus ook belangrijk dat je weet hoe gunst te verwerven!
Samuel wandelde recht voor de Heer terwijl de toenmalige priester Eli en zijn zonen wandaden pleegden in Israël (1 Samuel 2:22-25). God had Eli en zijn zonen verworpen. God wilt een betrouwbaar priesterschap aanstellen die naar Zijn hart en in Zijn Geest handelt. God bouwt namelijk duurzaam (1 Samuel 2:35).
Koningin Wasti misdroeg zich ook (Esther 1:12). Koning Ahasveros zette haar daarom af en zodoende kwam er een mogelijkheid vrij voor Esther om de plaats van de koningin in te nemen.
Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben.” Daniël 2:21 NBG51
God zal deze maand mogelijkheden voor u creëren echter hoe u daarmee omgaat dat is aan u! De Nederlandse vertaling heeft het over “toeval” echter de grondvertaling heeft het over “de kans die u wordt aangeboden op dat moment”. U moet daarom juist bewust zijn dat die kans zich gaat voordoen. Bent u dan voorbereid om die kans maximaal te benutten?
Opnieuw keek ik rond onder de zon. En ik zag dat niet altijd de snelste mensen de hardloopwedstrijd winnen. De sterkste wint niet altijd de oorlog. De wijze mensen hebben niet altijd genoeg te eten. De slimste mensen worden niet altijd rijk. De verstandigste mensen krijgen niet altijd waar ze recht op hebben. Alles hangt af van het toeval.” Prediker 9:11 BB
Het Woord van God gebeurd niet automatisch. U heeft ook uw aandeel in het tot stand brengen van Gods Woord, namelijk te bidden, vasten en te volharden tot u het ziet! Dus blijf bidden en verslap niet (Lucas 18:1)! Keep hitting it (Lucas 18:3-4)! Door continue God ervoor te prijzen bent u ook aan het provoceren dat het Woord zich manifesteert (2 Kronieken 20:22). Let there be praise at our gate! God heeft ons gunst beloofd in dit seizoen!!!