Scroll Top

Halleluja! Loof God in  Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid. Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp. Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit. Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen. Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!

Het is een nieuwe dag en een nieuwe maand. Laten we deze maand starten met God Almachtig te dank en loven voor Wie Hij is, voor wat Hij heeft gedaan en ook voor wat Hij nog steeds in ons leven doet. Wetend en in gedachte hebbend dat Hij (God Almachtig) ons gekozen heeft om ons gunst te geven in alle dingen die patroon geeft aan leven en Goddelijkheid in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik dank U voor Uw getrouwheid en gunst op mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.