Scroll Top

Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den Heere, alle gij knechten des Heeren! gij, die allen nacht in het huis des Heeren staat. Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den Heere. De Heere zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Psalmen 134:1-3

Start uw week met het prijzen en danken van God voor Zijn goedheid in uw leven. Denk gewoon aan alles wat Hij heeft gedaan een aan alles wat Hij nog doen. Als u nog maar een klein beetje adem in u hebt, looft Hem en dank Hem. Trek u gewaad van lofprijzing aan!

Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte! Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid! Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp! Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel! Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid! Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!” Psalmen 150:1-6 HSV

Ongeacht hoe u zich voelt vandaag, loof de Naam van onze Heer Jezus Christus gewoon. Laat de geest van lofprijzing en dankzegging voor u uit gaan. En ik verklaar in Jezus Christus machtige naam, dat elke poort die gesloten was, de weg voor u zal vrijmaken.  

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader. Ik dank U voor Uw Woord. Ik ben dankbaar voor alles wat U voor mij hebt gedaan en voor wat u nog gaat doen in mijn leven in Jezus Christus machtige naam. Amen.

Comments (1)

[…] Bless The Lord Vandaag Loof de Here Vandaag […]

Comments are closed.