Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.” Psalmen 100:4-5 HSV

Lofprijzing en dankzegging brengt u in de overwinning die al de uwe is. Lofprijzing zet ook een hinderlaag tegen vijanden. Begin deze maand met lofprijzing en dankzegging, want de Heer God Almachtig heeft uw gevangenschap gekeerd in Jezus Christus machtige Naam.   

Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken: De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan! De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd.” Psalmen 126:1-3 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Glorie aan Uw Naam voor eeuwig, want u bent Diegene Die mijn gevangenschap heeft omgekeerd. Ik zal Uw Heilige Naam eren en ik zal U voor eeuwig prijzen in Jezus’ Naam. Amen.