Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.” 1 Johannes 4:19 HSV

Vandaag de dag zeggen we allemaal dat we Jezus liefhebben. Maar de enige reden dat we dat zeggen, is omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Veel mensen in de kerk zeggen vaak: “die en die houdt niet van mij.” Ze zitten opgesloten en klagen altijd dat er geen liefde is in de kerk. De meeste mensen die zo spreken, brengen zelf geen liefde in de praktijk. Als u druk bent met het uitreiken van liefde naar naasten, dan zal er zeker liefde bij u terugkomen.

Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.” Galaten 6:7 HSV

Dus we oogsten wat we zaaien. Als u liefde hebt gezaaid, dan zult u zeker liefde oogsten. Misschien komt het niet van de mensen van wie u verwacht om liefde van te ontvangen, maar het zal zeker vanuit iemand anders naar u toekomen.

Dus ga uw gang en begin liefde uit te reiken naar mensen. De geest van haat en bitterheid, die altijd probeert u te beheersen en u bijna uw leven kost, zal bij u weggaan in Jezus’ Naam. Wij allemaal hebben liefde. Het is tijd om het vrij te zetten naar iemand.

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.” Romeinen 5:5

Kies er vandaag voor om liefde aan iemand te geven.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Ik kies er vandaag voor om liefde te geven, in Jezus’ Naam, Amen