Scroll Top

En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.” Lukas 23:46 HSV

De voornaamste reden waarom we worstelen is ons onvermogen voor volledige overgave of onszelf toe te wijden aan de Vader van alle geesten, God Almachtig.  

Dit is Jezus Christus onze Heer, zelf op het punt van Zijn grootste strijd probeerde Hij niet om Zijn punt te bewijzen, te doen alsof alles goed is of te proberen om hetgeen waar Hij doorheen ging te corrigeren, maar Hij gaf ALLES volledig over aan God Almachtig. Diegene die de kracht heeft om opnieuw tot leven te brengen of hetgene te herstellen wat de vijand gestolen heeft.  

De reden waarom we nog steeds moeten afrekenen met een volhardende situatie is vanwege het feit dat we niet weten hoe we het aan God overgeven.

Daarnaast is het zo dat niet Alle dingen die met u gebeuren te wijten aan de duivel. Soms is de oorzaak van ons probleem onze trots. Het niet kunnen accepteren dat we het niet langer meer zelf kunnen dragen en om de Helpende Hand van God vragen door onszelf aan Hem over te geven zoals Jezus Christus onze Heer.

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,” Filippenzen 2:8-9 HSV

Het kruis was geen plek voor Jezus om Zijn punt te bewijzen, maar het was een plek van nederigheid en overgave.

Wanneer we door moeilijkheden heengaan of tijden van beproeving, kan God Almachtig de situatie alleen omkeren door nederigheid.

De Bijbel zegt:”…De spotters zal Hij wel bespotten, maar zachtmoedigen zal Hij genade geven.” Spreuken 3:34 HSV.

De hoogmoed in deze tekst is gekoppeld aan satan. Want hij regeert over de hoogmoedigen. Dus God Almachtig biedt weerstand tegen de werken van satan tegen ons, Hij ontmaskert satans hoogmoed. De zachtmoedigen in deze tekst zijn de kinderen van God Almachtig. Daarom in plaats van trots te zijn, geef uzelf over aan God Almachtig door uzelf te vernederen.      

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik dank en prijs U voor alles in mijn leven. Ik geef mijn alles aan U over. En ik vraag U om de naam van Uw Heilige Kind Jezus Christus in mijn leven te verheerlijken. AMEN.  

Comments (1)

[…] Teach Us To Surrender Vandaag Leer ons te overgeven Vandaag […]

Comments are closed.