Scroll Top

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” Mattheüs 5:14-16 HSV

God Almachtig noemt ons het licht van de wereld. Welnu, het enige dat de duisternis kan verdrijven is het licht. De wereld waarin we leven is vol met duisternis. Dat wil zeggen de kwade werken van de dwaze (satan) in deze wereld. We zijn hier omdat God Almachtig de duisternis door ons al Zijn licht heen wil verdrijven.

Dus waar u dan ook geplaatst bent in deze wereld, dus op uw werk, uw school, de gevangenis, of wat u dan ook maar aan het doen bent in dit leven, weet dat God jou daar met een reden heeft geplaatst: Om uw Zijn licht door u heen te schijnen. Verlies nooit uw zicht daarop. Een groot voorbeeld is Filippus, lees hiervoor a.u.b. Handelingen 8:26-40.

En een engel van de Heere sprakt tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok; en zie, een Ethipiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè. De koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde het de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus dop de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. Handelingen 8:26-31 HSV

Misschien merkt u op dat vers 31 zegt: … hoe kan ik als niemand mij de weg wijst.” Ziet u, hij was in de duisternis maar had iemand nodig om het licht op zijn duisternis te schijnen zodat hij kan zien.

Dus we moeten het licht van God Almachtig laten schijnen in alles wat we doen en zeggen in deze wereld. Zo kunnen we ook zielen winnen voor de Heer.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest Uw licht in mij vandaag in iemands duisternis te kunnen schijnen in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.

Comments (1)

[…] Let Your Light Shine Vandaag Laat uw licht schijnen Vandaag […]

Comments are closed.