In de Naam van Jezus ik wandel in de kracht van De Heilige Geest en daarom bevredig ik niet de lusten van mijn vlees. En omdat ik voortdurend aan JEZUS denk word ik geestelijk noch moe of mat. Ik zal de duivel niet toelaten om mij te misleiden en om mijn bestemming te veranderen in de Naam van Jezus!

Mijn bestemming is JEZUS! En ik weet mijn strijd is tegen geestelijke machten van de duisternis maar GROTER IS HIJ DIE IN MIJ IS, dan hij die in de wereld is.

Mijn gedachtegang wordt gevuld met GODS WOORD en het levert een geestelijke oogst op! Want de wet van de geest des levens heeft mij in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Ik proclameer IK BEN HET HOOFD en niet de staart. Ik kom uit die vicieuze cirkel van de zonde en ik geef mij geheel over aan God met mijn geest, ziel en lichaam. Ik werp al mijn bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor mij.

IK BEN EEN GELOVIGE.
IK WANDEL DOOR GELOOF.
IK BEN WAT HET WOORD ZEGT DAT IK BEN.
IK KAN ALLES DOEN WAT HET WOORD ZEGT DAT IK KAN DOEN.

Aangezien ik een DOORBIJTER ben en meer dan een OVERWINNAAR, breek ik los van alle wereldse gewoonten. Ik breek los van nalatigheid en ik zie op naar de GROTE REDDING dat aan mij is gegeven. Ik ben een waardige volgeling van Jezus Christus. Ik ben een WEDERGEBOREN, VURIGE, GEDOOPTE, HEILIGE GEEST VERVULDE, DUIVEL VERNIETIGENDE, IJVERIGE, TOEGEWIJDE en GEZALFDE CHRISTEN. Ik ben gerechtvaardigd door God in Christus Jezus. De verlangens van mijn wedergeboren geest overheersen de verlangens van mijn vlees.

IN JEZUS NAAM, AMEN!