Scroll Top

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.” Kolossenzen 1:14 HSV

We zijn vergeven en bevrijd. We zijn niet langer slaven van zonde. Want de kracht van zonde over ons was vernietigd op de dag dat Jezus Christus stierf aan het Kruis en ons bevrijdde van de fouten van ons verleden en duivels heerschappij.

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.” Romeinen 6:14 HSV

Het is de hoogste tijd dat we Gods genade in ons toelaten voor ons te bewegen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik laat toe dat Uw genade vandaag voor mij werkt in Jezus Christus machtige Naam. Amen.