Scroll Top

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” Jesaja 53:3-5 HSV

We hoeven niet op ons te nemen of te dragen wat Jezus al voor ons opgenomen of gedragen heeft en aan het kruis heeft genageld.

Neem vandaag je plaats in het bloed van Jezus Christus en weiger om u te identificeren met de leugens van de duivel tegen uw leven en kies ervoor om uzelf te identificeren met wat Jezus Christus al heeft gedaan ter wille van u.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik neem mijn verlossing in het bloed van Jezus Christus. Amen.