Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen.”

Jezus Christus onze Heer nam onze schaamte toen Hij de prijs voor ons betaalde aan het kruis waar Hij stierf. We hoeven niet meer door smaad heen te gaan omdat dat één van de redenen is waarom Jezus kwam en voor ons stierf.

Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. [Ps 34:22, Jes 28:16, 49:23, Jer 17:7” Romeinen 10:11 HSV

Het enige wat we hoeven te doen is Jezus Christus aan te roepen en bevelen dat elke schande in ons leven tot een eind komt in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. In de Naam van Jezus Christus bind ik elke geest van smaad die tegen mij werkt en ik beveel een ommekeer in mijn situatie door de kracht van het Bloed in Jezus Christus machtige Naam. Amen.