Scroll Top

Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.” Galaten 1:4 HSV

De Bijbel zegt:” Jezus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden.” De vraag is hoe Hij dat deed? Door de prijs te betalen op het kruis met Zijn Bloed.

En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.” Hebreeën 9:22 HSV

De Bijbel zegt: “en om ons te redden, apart te zetten of ons te heiligen zodat we gered kunnen worden van de huidige dwaze tijd. Het spreekt over de duivel die in deze wereld opereert. Dus het Bloed van Jezus Christus heeft ons verlost van de kracht van de kwade machten in deze wereld.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van de Zoon van Zijn liefde.” Kolossenzen 1:13 HSV

We zijn niet langer onder satans macht, maar de macht van Jezus Christus onze Heer. Op basis van dit inzicht, neem uw autoriteit in Jezus’Naam en bestraf de duivel in elk gebied van uw leven waar hij u tegenstand probeert te bieden.

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.” Jakobus 4:7 HSV

Onderwerpen aan God heeft te maken met Zijn Woord geloven en gehoorzamen. Dus geloof wat u zojuist bestudeerd heeft en bestraf de duivel in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Ik dank U voor Uw Woord. Ik bestraf satan (……..) Benoem de naam van datgene waarvoor u de duivel bestraft in Jezus Christus machtige Naam. Amen.