Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.” Galaten 3:13-14 HSV

De zegen is onze portie. Zie vandaag de zegeningen die tot u zijn gekomen als gevolg van de verlossingskracht van het Bloed van Jezus Christus.

Alles wat we nodig hebben, heeft Jezus Christus beschikbaar gemaakt door Zijn Bloed. In plaats van u te richten op hoe afschuwelijk uw leven is, begin u te focussen op uw Hemelse zegen. En door de kracht van uw recht in Christus kunt u een verzoek plaatsen in de Naam van Jezus Christus en zal het zich hier op aarde manifesteren. Daarom is de Heilige Geest ons gegeven om alle waarheden van God in Gods Woord aan ons te openbaren zodat we in de zegeningen van God in Christus kunnen wandelen. Geloof het Woord van God voor wat het zegt en geef jezelf eraan over. En het zal voor u gedaan worden hier op aarde overeenkomstig Gods Woord.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,” Efeziërs 1:3

De Bijbel zegt ook: Mijn wil zal op aarde gedaan worden zoals in de hemel.

Kijk in het Woord en de Heilige Geest zal de Bijbelteksten voor u openen opdat u de zegen, die God ons al geschonken heeft in Christus Jezus in de Hemelse gewesten, zult zien.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij de zegeningen die U voor mij hebt in de hemelse gewesten te zien en mij hierop te richten in plaats van dat ik mij richt op mijn moeilijkheden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.