Scroll Top

Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is,  Die ook voor ons pleit.”Romeinen 8:33-34 HSV

De geest van valse beschuldiging of zelfveroordeling houdt velen gebonden. De Bijbel zegt dat satan de bron hiervan is om ervoor te zorgen dat we in een geestelijke verzwakte positie zijn en geen weerstand kunnen bieden tegen zijn aanvallen.

De bovenstaande tekst laat ons ook weten dat Jezus Christus die voor onze zonden gestorven is, en Die het recht heeft ons te veroordelen, voor ons bidt. Het is tijd dat we het werk van het Bloed van Jezus Christus toestaan om door te gaan met zijn werken en we moeten weigeren om plaats te geven aan de duivel in onze gedachten. Denk de gedachten van God, wat Gods Woord voor ons is.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bestraf elke vorm van slangachtige geest die tegen mij opkomt door gedachten van valse beschuldiging en veroordeling in Jezus Christus machtige Naam. Amen.