Scroll Top

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

Het Bloed van Jezus Christus vernietigt elke muur van strijd, verwarring, frustratie en verdeeldheid in ons leven.

Gebruik vandaag het Bloed en vernietig deze muren tegen uw vooruitgang in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. In de Naam van Jezus Christus breek ik af en vernietig ik elke tussenmuur, die strijd en wedijvert met mijn profetische bestemming. Amen.