Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft.” Hebreeën 9:16-17

Jezus Christus is gestorven opdat wij een leven kunnen leiden vrij van duivelse heerschappij. Hij stierf en herstelde onze heerschappij over de krachten van satan en satan zelf. Het is tijd dat we terugnemen wat de vijand van ons gestolen heeft.

Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE, al noemen ze u: Verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar.” Jeremiah 30:17

Dus door de kracht van het bloed van Jezus Christus, die het nieuwe convenant in werking bekrachtigt, claim uw volledige herstel in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik claim mijn volledig herstel in Christus in Jezus Christus machtige Naam. Amen.