in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.” 1 Petrus 1:18-21 HSV

Het is spijtig om te zien dat een aantal van onze broeders in Christus, vrijgekocht door de verlossingskracht van het Bloed terugvallen in hun oude cultuur of hun religieuze levenswijze voordat ze Jezus Christus accepteerde. Ze proberen Jezus Christus te dienen en tegelijkertijd doen ze aan tradities of occultisme om hen te redden. Door dit te doen stellen ze zichzelf open voor hekserij, omdat ze zichzelf openstellen voor datgene Jezus Christus al vernietigd heeft op het Kruis door de prijs te betalen met Zijn Bloed.

Daarom herinnert vers achttien van onze tekst ons eraan dat we niet verlost zijn van onze tradities of zinloze levensstijl, maar met het kostbaar Bloed van Jezus Christus.

We moeten ervoor zorgdragen dat we ons leven conform ons vertrouwen in de verlossingskracht van het Bloed van Jezus Christus door geloof, anders trekken we de activiteiten van heksen aan in ons leven.

Vertrouw er vandaag op dat het Bloed van Jezus Christus krachtig genoeg is en al volledige verlossing in ons leven heeft gegeven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U Heer dat U Jezus Christus tot mijn Verlosser hebt gemaakt. Amen.