Scroll Top

En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar  met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. “ 1 Petrus 1:17-19 HSV

We moeten het Bloed van Jezus nooit vanzelfsprekend nemen. Alleen een hond gaat terug naar zijn/haar braaksel. Het Bloed van Jezus Christus heeft ons bevrijd van dode werken en de kracht van satan. Het is aan ons om te leven op basis van onze nieuwe identiteit in Christus en we zouden moeten weigeren om ons oude leven te leiden.

De Bijbel beveelt ons om in de nieuwheid van leven te wandelen. En als kinderen van de allerhoogste God behoren we dat ook te doen.

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot  de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij  in een nieuw leven zouden wandelen.” Romeinen 6:4

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U mij gekocht hebt met het Bloed van Jezus Christus en mij ook een brandschoon nieuw leven hebt gegeven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.