Een mooie dag in Nederland waar het hele land oranje gekleurd is, en in een feest stemming. Uiteraard zijn wij ook blij dat Koning Willem Alexander jarig gezond en wel is!

Wij als Christenen behoren immers te bidden voor onze Koning (1 Timotheüs 2:1-3)

Echter is er een hoger doel en dat doel is de redding van de mensheid en daarom geven wij deze dag alle eer en glorie aan De Koning Der Koningen, Onze Here Jezus Christus die dit volbracht heeft. Daarom gaan wij deze dag als gemeente naar buiten om De Liefde van Christus bekend te maken in deze wereld en redding aan te bieden.

Blijdschap is maar voor een moment, men viert deze dag en daarna gaat het leven weer door, met alles wat het met zich meebrengt. Echter is de vreugde des Heere eeuwig en zo ook zijn Vrede.

Er is op dit moment zoveel gaande in de wereld en te midden van alles is men op zoek naar rust en vrede. Dat is wat wij te bieden hebben, Jezus is Rust! Dat is wat God van ons verwacht. (Marcus 16:15)

De wereld wacht met verzuchtingen wanneer wij opstaan en die vrede, die Liefde, die redding  oftewel Christus tonen. Niet in woord maar in daad. (Romeinen 8:19)

Daarom wil ik een ieder die dit leest aansporen kom met ons mee om Gods reddingsplan voor de wereld bekend te maken. De kerk is niet alleen binnen de 4 muren, de wereld heeft ons nodig!

Vanaf ‘s morgens vroeg staan we met een kraam op Victorieplein te Amsterdam. Ook hebben we leuke activiteiten voor de kinderen. U bent dus van harte welkom met uw gehele gezin, familie, vrienden, kennissen.