Scroll Top

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben; ” 1 Timotheüs 1:15-16, 19 NBG

U hebt dezelfde grote opdracht gekregen als Paulus, een zondaar die Jezus Christus heeft bevrijd van de zonde. Als we alleen maar zouden terugkijken op waar we zelf vandaan zijn gekomen… Dan zou het enige zijn wat we willen doen: Aan een ieder, die nog een zondaar is, te getuigen dat Jezus ook diegene liefheeft en dat ook zij het eeuwige leven kunnen ontvangen, wanneer ze in Jezus Christus onze Heer gaan geloven.

De reden waarom veel mensen hun grote roeping niet tot uitvoering brengen, is vanwege hun ongeloof. Dus zij houden het beperkt tot een groepje mensen. We zouden niet moeten toelaten dat het ongeloof Gods opdracht voor ons leven tot een schipbreuk lijdt.

Onder welken is Hymeneus en Alexander, die ik den satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.” 1 Timotheüs 1:20 NBG.

Ik geloof dat niemand van ons zonder geweten is. Nu dat u van uw nieuw leven aan het genieten bent en God Almachtig dagelijks dankt voor datgene wat Jezus Christus onze Heer voor u heeft gedaan, is het tijd om ditzelfde goede nieuws aan iemand anders over te brengen, omwille van het geweten, net zoals Paulus deed, in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik klamp mij vast aan mijn geloof Christus om het Evangelie aan elk schepsel te prediken. Help mij, Heer om getrouw te blijven aan de roeping in Jezus Christus machtige naam, Amen.

Comments (1)

[…] Cling To Your Faith In Christ Vandaag Klamp u vast aan uw geloof in… Vandaag […]

Comments are closed.