Vandaag begint onze kerkelijke bidden en vasten voor veertig dagen lang genaamd “War 4 Harvest”. En terwijl iedereen zo zijn eigen ideeën heeft wat zo’n vasten teweeg brengt, ben ik er tamelijk rustig onder. Ik zie het als een noodzakelijke reinigingskuur voor mijn ziel zodat ik mijn nieuwe jaar goed kan beginnen!

Deze komende veertig dagen gaan we op een persoonlijke reis met God. Schrijf elke dag ook voor uzelf op wat u heeft ervaren en geleerd. God zal u namelijk instructies, sleutels en richting geven. Het is dan belangrijk dat u het heeft gedocumenteerd zodat u dit nog rustig na kunt lezen in de rest van 2017.

… laat los en gij zult losgelaten worden.” Lucas 6:37 NBG51

images-55555

Eén van de dingen waarop u zichzelf kunt instellen, is dat u veel dingen zult moeten loslaten. Vaak is dat ene ding of persoon die we maar niet kunnen loslaten, net dat obstakel voor onze doorbraak.

Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen.” Romeinen 12:1 HTB

Vasten staat inherent aan offers brengen. Offers zullen geen offers zijn als het geen moeite kost. Het meest confronterende van vasten vind ik dat God Zijn Licht schijnt in de schuilhoeken van mijn hart (lees Spreuken 20:27).

images-1313