En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.” 2 Timotheüs 3:1-5 HSV

De tekst begint met het zeggen van liefhebbers van zichzelf. Zelfzuchtigheid kan ertoe leiden dat de liefde van velen verkilt. Onze ijver voor het huis van God is niet langer hetzelfde. Toen velen net tot de Heer kwamen, hadden ze Hem zo lief dat ze alles voor Hem wilden opgeven. Vanwege de verzoekingen en beproevingen in deze wereld en in de kerk, hebben ze de vijand toegestaan om hen te belemmeren en dat ze hun passie voor Jezus verloren.

Paul schreef deze brief niet aan ongelovigen, maar aan ons. Opdat wij waakzaam zouden zijn om geen slachtoffer te worden van satans slechte plannen.

Mijn vraag is: Wat is datgene dat het waard is om de plek in te nemen van Gods liefde? Lees a.u.b. Openbaring 2:2-5.

Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. ” Openbaring 2:4-5

U bent te ver gekomen om een compromis te sluiten.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,
Ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij ervan dat ik mijn liefde voor U hebt laten verkillen. Zet mij in vuur en vlam voor U mijn Heer door Uw Geest in de machtige naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.