Mijn eer heeft Hij mij ontroofd, de kroon van mijn hoofd weggenomen.” Job 19:9 NBG51
Uit deze Bijbeltekt kunnen we erop uitmaken dat eer als een kroon is die God op uw hoofd plaatst. Toen het profetisch Woord voor deze maand bekend werd gemaakt, zag ik in een visioen twee handen die een kroon vasthielden en op het punt stonden iemand te kronen. Dit is de maand dat God u wilt kronen met eer! Bent u klaar om uw bekroning te ontvangen?
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.” Psalmen 91:15 NBG51
Het is duidelijk dat God u van één plaats naar een ander wilt brengen. God is daar ook heel specifiek in: Hij wilt u bevrijden van waar u zich nu in bevindt naar de plaats van eer. Met andere woorden waar u momenteel bent is dus niet uw eindbestemming want anders zal God niet zeggen dat Hij u zal uitredden oftewel bevrijden! Bent u ook bereid om bevrijd te worden? Anders kunt u niet naar de plaats van eer gaan!
Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.” Spreuken 29:23 NBG51
In deze periode van 40 dagen vasten wil God ons nederig maken zodat we eer kunnen ontvangen. Elke verborgen trots zal daarom aan het licht komen! Maak uw borst maar nat? Er kunnen best wel wat lelijke dingen in uw karakter tevoorschijn komen. Schrik daar niet van… God wilt u bevrijden! Want lelijke karaktereigenschappen brengen God geen eer en u al helemaal niet! De vraag is of u bereid bent om de schuilhoeken van uw hart te laten reinigen of wilt u ze liever verbergen?
Armoede en schande treffen hem die de tucht in de wind slaat, maar wie de terechtwijzing in acht neemt, wordt geëerd.” Spreuken 13:18 NBG51

Als u terechtwijzing aanneemt dan levert het u dus eer op!

U bent zeker vergeten hoe God u als zijn kinderen moed gegeven heeft. Hij zei: ‘Denk niet licht over de tucht van de Here, mijn zoon. Laat de moed niet zakken als de Here u terechtwijst. Want daaruit blijkt dat Hij van u houdt. Als Hij u slaat, blijkt dat u zijn zoon bent.’ Hebt u ooit gehoord van een kind dat niet gestraft werd? Als God u niet terechtwijst wanneer u het nodig hebt, betekent het dat u niet zijn kind bent.  Vroeger, toen wij nog kinderen waren, kregen wij straf van onze natuurlijke vaders en wij hadden respect voor hen. Moeten wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke Vader? Dan pas zullen wij leven. Onze natuurlijke vaders hebben ons een aantal jaren naar hun beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is, Hij voedt ons op om ons te laten delen in zijn volmaaktheid. Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden, op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest, de terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden die goeddoen en vrede brengen.” Hebreeën 12:5‭-‬6‭, ‬8‭-‬11 HTB