Werp al u zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5:7 HSV

Veel mensen houden ervan om hun problemen met zich mee te dragen en proberen hun problemen zelf op te lossen. Meestal zijn ze enorm gespannen omdat hun manier van problemen oplossen niet werkt.

De Bijbel zegt dat we het op onze Heer Jezus Christus moeten werpen. Als u bijvoorbeeld met de trein naar een ander land moet reizen, is het niet nodig om zelf uw baggage te dragen, terwijl u dit ook in de trein kunt neerleggen en het voor u te laten dragen.

God Almachtig wil dat we onze problemen op Jezus werpen en Hem vertrouwen dat hij het oplost. De meest praktische wijze om deze tekst aan te laten zien is:

Misschien bent u op dit moment thuis of op het werk. Pak een voorwerp op. Dat voorwerp symboliseert uw probleem. Stelt u zich voor dat het datgene is dat u zo gespannen heeft gemaakt. Gooi het op de grond en laat het daar liggen. U zult merken dat het voorwerp niet langer meer op u is. U hebt het niet meer, het is nu van de grond. Het is hetzelfde als uw problemen geven aan Jezus en Hem toestaan om ervoor te zorgen. Dit is wat ik gebed noem.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God” Filippenzen 4:6 HSV

Ons probleem is dat nadat we naar God zijn gegaan met onze problemen, we het weer terug terugnemen. Doe dat niet meer. Breng vandaag de Bijbel in de praktijk en die geest van zwaarmoedigheid zal u verlaten in de naam van Jezus Christus onze Heer.

Laten we samen hardop bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw woord. Ik geef mijn moeilijkheden aan u en ik dank U dat alles goed is in Jezus’ Naam. Amen.