Truly in vain is salvation hope for from the hills, and from the multitude of mountains: Truly in the Lord our God is salvation of Israel.” Jeremiah 3:23

Is good when we understand that salvation comes from nowhere else but from Jesus Christ our Lord. We are living in times when all the things that people eventually hope for or trusted in are no more working. Many do not know what to do with themselves, some are going through suicidal thoughts right now due to frustration. 

Please read Jeremiah 3, we see the same with the Isrealite. They forsake the law of God and trusted in their ability. At the end, it was a disaster. Same is with some Christians today and the entire world. False hopes are failing.  Jesus Christ is the way out!

As you pray today, bind the spirit of false hope and release the spirit of salvation in Jesus Name!

Salvation belongeth unto the Lord…” Psalms 3:8

Also pray that the gospel of Jesus Christ will has its free course more than ever before in this 2015. Read Romans 1:16. Remain blessed.

—————————————————————————————

Jezus is Redding

Voorzeker, bedrog brachten de heuvelen, het gedruis op de bergen; voorzeker, in de Here , onze God, is Israëls heil!” Jeremia 3:23

Het is goed als we begrijpen dat redding van nergens anders komt dan van Jezus Christus onze
Heer. We leven in tijden dat al de dingen waar mensen op hopen of vertrouwen uiteindelijk niet werkt. Velen weten niet wat ze aan moeten met zichzelf. Op dit moment hebben sommige zelfmoord gedachten door frustraties.

Lees alstublieft Jeremia 3. We zien daar namelijk hetzelfde gebeuren met de Israëlieten. Ze lieten de wetten van God achter zich en vertrouwden op hun eigen kunnen. Eindstand was het een ramp. Zo is het ook met sommige Christenen vandaag de dag en de gehele wereld. Valse hoop faalt. Jezus Christus is de uitweg!

Wanneer u bidt vandaag, bindt de geest van valse hoop en zet de geest van redding vrij in Jezus Naam!

Want de ware redding komt alleen van de Here…” Psalmen 3:9

Bidt ook dat het evangelie van Jezus Christus zijn vrije toegang zal krijgen meer dan ooit tevoren in dit 2015. Lees Romeinen 1:16. Blijf gezegend.