Scroll Top

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en  laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. ” Johannes 5:19-20 HSV

Alles wat Jezus wist, deed en zei op aarde werd volbracht als resultaat van de tijd die Hij besteedde met God. We willen allen als Jezus zijn of op Hem lijken. Maar Jezus Christus kon alleen Diegene zijn Die Hij zei dat Hij is door Zijn eenheid met God Almachtig in alle dingen. Hij was op een dusdanige wijze intiem met de Vader dat alles wat Hij deed en zei het resultaat was van hetzelfde wat Hij de Vader zag doen. Daarom zei Hij: Als u mij hebt gezien, dan hebt u de Vader ook gezien.” Deze vrijmoedige uitspraak was geboren uit Zijn intieme eenheid met de Vader.   

Jezus dan riep in de tempel, terwijl Hij onderwijs gaf en zei: U kent Mij niet alleen, maar u weet ook waar Ik vandaan kom; en Ik ben niet  uit Mijzelf gekomen, maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en Hem kent u niet. Maar  Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden.” Johannes 7:28-29 HSV

Jezus sprak met zo’n autoriteit en macht omdat Zijn woorden de woorden van God de Vader waren. Hij zei ook: “Ik ken Hem omdat ik van Zijn eigen aanwezigheid kom.

Het is tijd om ernaar te verlangen om God Almachtig voor onszelf te kennen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij U te kennen voor Wie U bent en help mij U te zien zoals U waarlijk bent in Jezus Christus machtige Naam. Amen.