Scroll Top

De oplossing voor schuldgevoel is intimiteit.

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.” 1 Johannes 3:18 HSV

Meestal voelen wij gelovigen ons schuldig als gevolg van de zonde. Welnu, de Bijbel zegt:

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Johannes 1:9 HSV

Maar meestal, alhoewel onze zonden al vergeven zijn, verlaat het schuldgevoel, als resultaat van zonde, ons leven alleen maar wanneer we ervoor kiezen om de intimiteit na te volgen. De Bijbel spreekt nooit over het reinigen van schuld, maar het spreekt over het reinigen van de zonde. Dit omdat het makkelijk is voor ons om God Almachtig te vragen ons te vergeven, maar het is iets anders voor ons om het besluit te maken om Jezus Christus na te volgen nadat onze zonden ons vergeven zijn.

Schuldgevoel is de stem van ons geweten die ons ervan beschuldigd dat we de werken van het Bloed van Jezus Christus in ons leven niet waarderen en dat we Jezus Christus ook niet navolgen.  

en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is  met rein water.” Hebreeën 10:21-22 HSV

Het is tijd dat we ervoor kiezen om Jezus Christus na te volgen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om Jezus Christus na te volgen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.