Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Johannes 5:4 HSV

Meestal citeren we deze tekst en raken we er opgewonden over. Maar deze tekst werkt niet vanzelfsprekend zonder onderwerping en nederigheid hetgeen onze intimiteit met Jezus Christus onze Heer verhoogd.

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.” Jakobus 4:7 HSV

We kunnen geen weerstand bieden aan een vijand wanneer we ons niet onderwerpen aan God en ook niet wanneer we ons niet willen vernederen en sterven aan de daden van het vlees. Het is door het Bloed van Jezus Christus dat we overwinnen en dit gebeurt alleen in de intimiteit door aanbidding en volledige overgave aan God Almachtig.  

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” Openbaringen 12:11 HSV

We zijn overwinnaar in Jezus Christus. En dit kan alleen een realiteit worden wanneer we verlangen naar de intimiteit met God Almachtig.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor de overwinning in Jezus Christus machtige Naam. Amen.