Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal  het bloed van Christus,  Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!” Hebreeën 9:12-14 HSV  

We zijn niet gered door ons kunnen of ons doen. Het is het Bloed van Jezus Christus dat verlossing bracht naar ons. Dus om nu te proberen om volmaakt te zijn of dingen te proberen op onze eigen manier uit te werken om God meer van ons te laten houden is een verspilling van de inspanning. Daarom hebben velen te maken met een dubbelleven. Sommige mensen proberen bijvoorbeeld indruk te maken op God door wat ze doen in Gods huis of door elke zondag naar de kerk te gaan. Terwijl ze ondertussen met slechte gewoontes kampen of proberen ze indruk te maken op andere mensen door net als een christen te doen terwijl hun privéleven met God hopeloos is. Innerlijk zijn ze gefrustreerd doordat ze proberen hun redding vanuit hun eigen vermogen uit te werken. Ondertussen begrijpen ze niet dat ze niet gered zijn door hun eigen kunnen, maar door het Bloed van Jezus Christus.

Wanneer we het werk van het Bloed van Jezus Christus, dat spreekt over Gods dagelijkse genade omwille van ons, beginnen te begrijpen, is ons overgeven en Hem aanbidden het enige wat we nog willen doen. Want zonder het Bloed van Jezus Christus is onze aanbidding van God zonder waarde. Want het is door het Bloed dat ons toegang is gegeven om vrijmoedig voor de troonzaal van genade te komen zoals we zijn en het bloed van Jezus toelaten om Zijn heiligingswerk te doen die onze innigheid met God Almachtig vergroot. Zonder intimiteit met Jezus Christus onze Heer door het kracht van Zijn Bloed kunnen we God niet aanbidden en intiem met Hem zijn.

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” Hebreeën 4:16  

We moeten God met ons alles vertrouwen om Zijn beste voor ons leven te ervaren. Want het is alleen door de werken van het Bloed van Jezus Christus dat intimiteit mogelijk wordt gemaakt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor het Bloed van Jezus Christus wat intimiteit met U mogelijk maakt en ik geef mij over aan de kracht van het Bloed in de machtige Naam van Jezus Christus. Amen.