Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van jullie leven. Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij vóór jullie uit gezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte”. Genesis 45:5-8 HSV

God Almachtig gebruikt ons verdriet en beproevingen en zorgt ervoor dat we intiem met Hem zijn.

Ik dacht wel dat Joseph ontzettend kwaad had moeten zijn voor het kwaad dat ze hem hadden aangedaan. Maar juist te midden van dat kwaad begon Joseph juist God te kennen en te weten hoe Hij opereert.

En zei “…….God heeft mij vóór jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven”. Het is niet altijd goed wanneer we door vervolgingen heen gaan, maar God keert altijd het kwaad in vervolgingen en zorgt er zo voor dat we Hem leren kennen, om onze vijanden als beschaamd en verward uit te laten komen. Daardoor worden wij op een plaats van kracht gebracht met Hem waar dat kwaad gekeerd wordt ten goede.

 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen”. 1 Petrus 5:10 HSV

Onze tekst hierboven kan alleen manifesteren als we intiem met Hem worden in het lijden.
Dus vandaag moeten we ons juist verheugen in welke situatie we ons ook bevinden. Dat zal ons alleen maar helpen om intiem te zijn met onze God.

 Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Dank U dat u mijn beproevingen gebruikt om ervoor te zorgen dat ik U leer kennen en te weten wie U bent en wat U in staat bent te doen in Jezus Christus Machtige naam. Amen