Scroll Top

Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. [Hos. 12:8.] Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.” Openbaringen 3:17-18 HSV

Eén van de grote verleidingen van deze laatste dagen is materiële bezittingen. Vele christenen denken dat materiële bezittingen een teken zijn van Gods geestelijke zegen of geestelijke volwassenheid. Maar meestal bevecht de liefde voor materiële bezittingen onze intimiteit met God Almachtig. Alles wat we in ons leven boven God verhogen, is afgoderij.

Tegenwoordig zien we zoveel wereldse zaken zich mengen met de Kerk van God in Christus. Toch geven we nog steeds niet toe dat er iets ontbreekt in de kerk. Het antwoord op wat er ontbreekt is de intimiteit met Jezus Christus.

Welnu de liefde voor wereldse of materiële zaken hinderen ons om God te zien voor wie Hij is en om God te horen wanneer Hij roept. Dit is één van de wortel oorzaken van geestelijke blindheid, armoede, ellende, zieligheid en naaktheid.

Begrijp mij alstublieft niet verkeerd, ik heb niet gezegd dat materiële bezittingen verkeerd zijn, maar het liefhebben daarvan is afgoderij.

Wanneer wij intimiteit met Jezus Christus boven afgoderij voor materialisme verkiezen, zullen we God Zijn rijkdom die toevoegt zonder zwoegen ervaren in ons leven. Daarom zei Jezus:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” Openbaringen 3:20 HSV

Met andere woorden onze weg uit geestelijke blindheid, sluimer en naaktheid, is intimiteit met Jezus Christus onze Heer. Hij klopt dagelijks op de deur van onze harten om met ons te zijn, maar de keuze is aan ons of we Hem daarin toelaten.

Pas wanneer we moe worden van onze moeilijke positie, kunnen we dat wat God Almachtig voor ons in petto heeft nooit zien of vastgrijpen.

Daarom is de intimiteit met God Almachtig zo belangrijk.

 Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Ik open de deur van mijn hart naar u toe. Open de ogen van mijn verstand door Uw Geest als ik u dagelijks verlang in mijn hart in Jezus Christus machtige naam. Amen.