Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien.” Hooglied 2:14-15 HSV

In de intimiteit met Jezus Christus onze Heer, ziet Hij ons als een duif. Welnu een duif heeft het karakter van onschuld en onberispelijkheid. Meestal richten we ons op onze gebreken die de vijand gebruikt om ervoor te zorgen dat we in ongeloof wandelen, weerbarstig zijn naar God en ervoor zorgt dat ons hart verhard naar God toe. Dit is wat de Bijbel bedoelde met kleine vossen, maar God Almachtig ziet ons als kinderen die onschadelijk en onberispelijk (onschuldig) en behoefte hebben aan Zijn zorg.     

Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van het gebergte van Gilead. Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u.” Hooglied 4:1;7

Lees a.u.b. Hooglied 4:1-7

Voorts, alhoewel Hij, God Almachtig, voor ons wil zorgen, moeten we Hem van ganser harte vertrouwen en ervoor kiezen om één te zijn met Hem om de vrede en de vreugde te ervaren die het intiem zijn met Hem met zich meebrengt.

Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, Die de kudde weidt tussen de lelies,” Hooglied 2:16

Het bewustzijn van ons eenheid met Jezus Christus in de intimiteit neemt elke onzekerheid in ons leven weg.

Het is tijd dat we onszelf in Christus Jezus zien.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijzelf te zien op de manier waarop U mij ziet in Jezus Christus machtige Naam. Amen.