De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is,” Jesaja 29:13 HSV

Eén van de redenen dat we het soms moeilijk vinden om Gods wil voor ons leven te kennen, is doordat wat we met ons mond tegen Hem zeggen en wat er in ons hart omgaat, het tegenoverstelde van elkaar zijn.

God zoekt naar mensen die Hem met heel hun hart zoeken en hongerig naar Hem zijn. Dat zijn degenen die Hem zullen vinden en Hem zullen zien omdat hun motief zuiver is.    

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.” Jeremia 29:13 HSV

De gesteldheid van ons hart is heel belangrijk als het gaat om het intiem zijn met Christus. Hij is niet geïnteresseerd in onze mooie toespraak of kleding wanneer we tot Hem naderen, maar Hij kijkt diep in ons hart.

Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.” Psalmen 42:8 HSV

Intimiteit is onze geest, ziel en lichaam die uitreikt naar God en niet alleen onze mooie toespraak.

Laten we vandaag, wanneer we Gods aangezicht zoeken, ons hart voor Hem openen en we zullen voorzeker een transformatie in ons leven ervaren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij ervan dat ik altijd oppervlakkig ben in mijn communicatie naar U. Help mij door Uw Geest om mijzelf, als Uw kind, meer te openen naar U (…….. stel uzelf op voor Hem en stort uw hart uit…) Vertel hoezeer u Hem nodig hebt en koester deze kameraadschap in Jezus Christus machtige Naam. Amen.