Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.” Johannes 15:9-12 HSV

De geweldigste momenten in ons leven zijn wanneer we intiem zijn met Jezus Christus en we de Geest van liefde ons laten domineren, in alles wat wij doen en zeggen. De Geest van liefde is onbaatzuchtig en is niet zelfzuchtig en het geeft de ander altijd de eerste prioriteit.
In intimiteit met Jezus Christus verblijft en functioneert God het beste in en door ons heen, als wij ons door Zijn liefde laten domineren. De zalving om satanische jukken te verbreken in ons leven is nog krachtiger aan het werk wanneer wij functioneren vanuit de liefde Gods.

Daarom heeft Jezus ons bevolen elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad.

Een van de bewijzen dat wij intiem zijn met onze Heere Jezus Christus is gehoorzaamheid geboren uit liefde, en niet uit angst voor God Almachtig.

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Johannes 14:23 HSV

De wortel van onze intimiteit met God Almachtig is Liefde.

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad” 1 Johannes 4:19

We kunnen alleen maar het God soort liefde uiten omdat Hij dit aan ons heeft gegeven door Jezus Christus , en dit rijkelijk heeft uitgestort in onze harten door De Heilige Geest.
Dat is het minste wat we kunnen offeren in het uiten van onze intimiteit met Jezus Christus, is door te wandelen in de Liefde van God.

Laten we samen bidden:

Hemelse vader ik dank U voor Uw woord. Help mij door Uw Geest om altijd Uw Liefde te beoefenen gegeven aan mij als demonstratie van mijn intimiteit met U in Jezus Christus machtige naam. Amen