Scroll Top

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar,  en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Johannes 1:7 HSV

Het wandelen in het Licht betekent het uitoefenen van de Liefde van God. Dat is de enige manier waarop we de duisternis verdrijven. Het tegenovergestelde van het wandelen in Gods liefde, is het leven in zonde. Welnu zonde is daar om onze intimiteit, niet onze relatie, met God aan te tasten. Bijvoorbeeld: We zijn allen verbonden met God door geboorte en deze relatie is door God Zelf geïnitieerd. Lees a.u.b. Johannes 1:12-13. Maar in het proces van het groeien in God kunnen we zonde begaan. Ik zeg niet dat we moeten zondigen, maar het kan gebeuren. Weet dit ook: geen enkel ware kind van God houdt ervan om vriendschap te hebben met zonde. Daarom moeten we leren om altijd onze zonde te belijden. En er ook voor zorgdragen dat we geen hoogmoed hebben, hetgeen tot vernietiging leidt.        

Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding.” Psalmen 19:14 HSV

De duivel wil enkel misbruik maken van onze intimiteit met Jezus Christus door ons de zonde proberen te laten bedekken of negeren. Daarnaast moeten we ons nooit schamen om ze te belijden, want Jezus Christus is onze Pleitbezorger en ook onze verzoening voor onze zonde. Met andere woorden Hij pleit voor onze zaak wanneer we zondigen en Hij is onze zonde offer Die spreekt voor vergeving en herstel.

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben  een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is  een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden  van de hele wereld.” 1 Johannes 2:1-2 HSV

Laat uw fouten of zonde u er niet van weerhouden om intiem te zijn met God Almachtig. Verberg ze niet, belijd ze en ga door.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik belijd mijn …… (benoem het bij naam). Vergeef mij a.u.b. en laat de Geest van de Liefde van God in mij over mij heersen en domineren in Jezus Christus machtige Naam. Amen.