Scroll Top

 

“Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. ” Mattheüs 10:32 HSV

Wanneer u intiem bent met iemand waar u van houdt, dan zult u aan iedereen verkondigen wie die persoon is. De reden waarom de meeste mensen het moeilijk vinden om Jezus openlijk te verkondigen is omdat zij niet heel innig verliefd of intiem met Hem zijn.

Het is de hoogste tijd dat we onze eenheid met Jezus Christus onder de loep nemen en dat we ook de beslissing maken om onze relatie met Hem de hoogste prioriteit te geven en te verheerlijken, meer dan wat dan ook. Bovendien weten we allemaal dat er alleen in Christus Jezus redding is en dat zonder Hem het hele menselijk ras verloren is.

“Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden. De Joodse leiders waren verbaasd dat Petrus en Johannes zich zo vrijmoedig verdedigden, hoewel zij toch mensen zonder opleiding waren. Zij herinnerden zich dat zij allebei veel met Jezus waren omgegaan.” Handelingen 4:12-13 HTB

Intimiteit met Jezus Christus zal de vrijmoedigheid met zich mee meebrengen om Hem te kunnen belijden als Heer en Redder in deze wereld. En velen zullen weten dat Christus aan het werk is in u en met u, mensen zullen ervaren dat Zijn wijsheid en kennis aan het werk zijn in uw leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank u voor Uw Woord. Help me door Uw Geest en geef mij vrijmoedigheid om het Evangelie te verkondigen in Jezus Christus Zijn machtige Naam. Amen.