Scroll Top

Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig. Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.” Jesaja 26:9 HSV

Intimiteit met Jezus Christus is het zoeken van de God Die naar u zocht, omdat u Hem innig liefhebt. Dit is niet alleen Hem zoeken voor wat Hij ons geeft, maar Hem zoeken voor Wie Hij is.

Jezus kwam op aarde zoekende naar Gods verloren schapen om hen te redden omwille van liefde. We dienen hetzelfde te doen door de kracht van de Heilige Geest in liefde voor Jezus Christus.   

Ik dacht: Laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en over de pleinen, Hem zoeken, Die ik innig liefheb. Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet. De wachters, die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ik zei: Hebt u Hem gezien Die ik innig liefheb? Nauwelijks was ik hen voorbijgegaan of ik vond Hem Die ik innig liefheb. Ik greep Hem vast, liet Hem niet meer los, tot ik Hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft.[***AMP ref Rom 8:35; 1 Pet 2:25] Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt.” Hooglied 3:2-5 HSV

Het is tijd om terug te keren naar onze eerste liefde in Christus Jezus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om in liefde te branden voor U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.