opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding  en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word,” Filippenzen 3:10 HSV

Elke relatie heeft goede tijden en tijden van beproeving. De meeste mensen willen intiem zijn met God Almachtig, maar deinzen terug in tijden van beproeving.

Onze intimiteit met Jezus Christus is als een huwelijk. Wanneer mensen getrouwd zijn, zijn ze niet alleen getrouwd om de gunsten, maar zijn ze getrouwd om er voor elkaar te zijn, ongeacht de uitdagingen. Maar te midden van de beproevingen in het huwelijk, is het de kennis en wijsheid opgedaan tijdens het proces, die de gehele reis van het huwelijk geweldig maakt. En het helpt beide partijen te weten wie ze zijn en wat ze kunnen managen.

Het is hetzelfde wanneer we verlangen naar intimiteit met Jezus Christus onze Heer. Het lijden omwille van Christus brengt ons tot het kennen van Jezus Christus als persoon en stelt ons in staat om deel te nemen in Zijn wijsheid, kennis, sterkte, liefde, vrede, kracht en alle andere attributen van de genade van onze Heere Jezus Christus.

Zo ook vond Paulus deze grote waarheid van de kracht in Christus Jezus en verlangde ernaar om het ook te ervaren, niet omwille van wat hij eruit kon winnen, maar omwille van de liefde. Want hij, apostel Paulus, was en is nog steeds een liefhebber van God Almachtig.

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.” Romeinen 8:17 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om intiem te blijven met U zelfs in het lijden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.